LIIKUNTAPALVELUT Juhani Vuorela

Toimintakyky

kuva

Nostoliike on kävelyn ohella yksi yleisimmistä liikesuorituksista joita tehdään joka päivä. Esineen noston suoritustapa on samankaltainen kuin kuntosalilla suoritettu levytangon nostaminen lattialta. Voimaharjoittelu, pitempiaikainen istuminen työssä tai fyysinen työ eteenpäin kumartuneena kuormittaa selkärankaa,aiheuttaen välilevyjä kokoon puristavan voiman. Tämän lisäksi nostaminen, varsinkin raskaan esineen, voi aiheuttaa myös lanneselän pyöristymistä.

Näiden vaivojen syynä on pääsääntöisesti huono liikkuvuus, heikko lihasvoima ja huono nostotekniikka. Hyvä toimintakyky edellyttää riittävää fyysistä kuntoa ja liikkuvuuta. Liikkuvuuden merkitys tulee esille kaikissa liikesuorituksissa. Liikkuvuuden kehittäminen ja ylläpito edellyttää säännöllistä venyttelyä. Harjoitteiden suorittaminen nivelen koko liikelaajuudella, jos se vain on mahdollista, johtuen mahdollisista liikerajoitteista edistää myös liikkuvuuden kehittymistä ja ylläpitoa.

Kävely, suosituin liikuntamuoto

Kävely ulkona tai sisäliikuntatiloissa sopii oikein hyvin toimintakykyä ylläpitäväksi ja edistäväksi harjoitukseksi. Käveleminen on nostamisen ja kantamisen ohella yleisin ja luonnollisin liike, jota tehdään päivittäin. Juokseminen, ellei ole fyysistä estettä, on kävelyä nopeampi tapa liikkua, biomekaniikaltaan kävelyn kaltainen ja vaikutuksiltaan erittäin monipuolinen.

Portaissa kävely, tai epätasaisessa maastossa kävely tuo erinomaisen, monipuolisen liikevaikutuksen koko selkärangan alueelle, joka aiheutuu lantion ja jalkojen liikkeistä. Porraskävelyn sijaan, vaihtelun vuoksi voi tehdä kotona askelnousuja 20-30 cm korokkeelle, saaden aikaan samankaltaiset kehon reaktiot ja liikkeet kuin portaiden nousussa.

Hartiaseutu, olkanivel

kuva

Hartian seudun- ja olkanivelten vaivat on yleisiä opiskelijoilla, toimistotyöntekijöillä, kuin myös liikunnan harrastajilla. Ongelmat liikkuvuuden suhteen tulevat helposti esille kun nostetaan ojennetut käsivarret osoittamaan kattoa kohti. Käsien noston loppuvaiheessa kaula-, rinta- ja lanneranka ojentuu. Käsien nostaminen ei aina onnistu loppuun saakka, johtuen lihaskireyksistä, etenkin rinta-, selkälihasten- ja olkanivelen kiertäjäkalvosimen kireyksistä.

Ojennettujen käsien nosto laajassa kaaressa etukautta on luonnollinen, monipuolinen liike, jota tulisi tehdä päivittäin. Liikettä tehdessä tulee hengittää nostovaiheessa sisään ja laskuvaiheessa ulos, näin saadaan aktivoitua tärkeä rinta- ja vatsaonteloa tukeva mekanismi VALSALVAN MANÖÖVERI. Liike saa aikaan kaula-, rinta-ja lannerankaa ojentavien lihasten kautta selän automaattisen ojennusliikkeen ja aktivoi kaikki olkaniveleen, hartiaseutuun vaikuttavat lihakset. Käsien noston yhteydessä tapahtuu myös tärkeä kiertäjäkalvosimen ja olkanivelen toimintaan kuuluva sisä- ja ulkokierto.

Etusivulle